01/05/2015
12683

Giờ Lễ: 
Ngày thường:
- Sáng : 4g45
- Chiều : 18 g 20 (T2 - T6) - 18 g 00 (T7)
Chúa Nhật:
- Sáng : Lễ Nhất 5 g 00 - Lễ Nhì 7 g 00
- Chiều: Lễ Ba 17 g 00 - Lễ Tư 18 g 45


Địa dư: Đông giáp xứ Tân Mai và Bình Hải; Tây giáp Sông Đồng Nai; Nam giáp xứ Nghĩa Sơn; Bắc giáp xứ Tân Triều.
Diện tích: 37,49 km2

Dân số: 183.000 người

 • 4.296 gia đình công giáo, gồm 14.389 giáo dân
 • Tỷ lệ: 7,86%


Tìm đến nhà thờ:

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1861, một số giáo dân quy tụ tại khu đất gần chợ Biên Hòa ngày nay và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Hai năm sau, Giáo xứ Biên Hòa được thành lập và Cha Creuse (Cha Nhiệm) được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Nhiệm và cộng đoàn Biên Hòa dựng một nhà thờ nhỏ gần bờ sông Đồng Nai để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Về sau, chính quyền Pháp lấy khu đất đó để xây tòa hành chánh và đổi cho Giáo xứ một khu đất khác phía bên trong là vị trí ngôi thánh đường hiện nay. Năm 1865, Cha Legrand (Cha Cao) đến phụ trách Giáo xứ Biên Hòa và tiếp tục nâng đỡ đời sống thiêng liêng cho cộng đoàn. Năm năm sau, Cha Errard (Cha Ý) về thay thế Cha Cao và Cha Ý cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ bằng gạch ngói và khánh thành ngày 12.11.1872.


 


Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Giáo xứ Biên Hòa dần đi vào ổn định và đời sống đức tin ngày càng lớn mạnh. Năm 1966, Cha Tôma Nguyễn Văn Sum về coi sóc Giáo xứ. Cha Tôma và cộng đoàn Biên Hòa lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà xứ với diện tích 216m2 (1968) và nhà thờ với kích thước 24m x 40m (1991).
 


 
 

Giáo xứ Biên Hòa 1986

Năm 1998, Cha Philipphê Lê Văn Năng thay thế Cha Tôma phụ trách Giáo xứ Biên Hòa. Cha Philipphê và cộng đoàn trùng tu các cơ sở của Giáo xứ. Mười năm sau, Cha Philipphê cùng với cộng đoàn lần lượt khởi công xây dựng nhà thờ, nhà xứ mới và khánh thành ngày 13.10.2010. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Philipphê, cộng đoàn Giáo xứ Biên Hòa đã phát triển về mọi phương diện trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
 

Linh mục quản xứ:    
 • Cha Creuse (1861- 1865)
 • Cha Legrand (1865)
 • Cha Errard (1870)
 • Cha Louvet (1874)
 • Cha Lallemant (1880)
 • Cha Renier (1887)
 • Cha Sidot (1889)
 • Cha Dufi (1900)
 • Cha Akermann (1905)
 • Cha Simon (1915)
 • Cha Vàng (1936)
 • Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiên (1938)
 • Andrê Nguyễn Văn Đại (1941)
 • Phêrô Nguyễn Thanh Thời (1945)
 • Tôma Nguyễn Văn Thạnh (1947)
 • Giacôbê Nguyễn Hữu Trí (1953)
 • Martinô Hiển (1964)
 • Tôma Nguyễn Văn Sum (1966-1998)
Linh mục đương nhiệm:

 

Philipphê Lê Văn Năng (1998 -)

Các Cha Phó đã từng phục vụ:
 

Micae Nguyễn Xuân Linh Ny 03/08/2017 - 03/09/2018
Martinô Phạm Hồng Duy Anh 2016 - 03/09/2018
Phêrô Tống Xuân Hoàng 2015 - 08/2017
Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng 30/05/2013 - 03/08/2017
Giuse Mai Phước Thắng 2012 - 01/2014
Phanxicô X. Nguyễn Văn Lắm 2010 - 2013
Phêrô Nguyễn Quang Khương 2010 - 2016
Martinô Phạm Phú Thứ 08/2010 - 07/2011
Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh 2007 - 2009
Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành 11/2006 - 2007
Micae Phạm Phi Hùng 2006 - 2010
Đaminh Đinh Văn Huân 2006 - 2010
Giuse Nguyễn Tiến Thịnh 04/2006 - 2007
Augustinô Nguyễn Văn Chiến 2004 - 2006
Vinhsơn Nguyễn Trung An 07/2005 - 10/2006
Giuse Ngô Quốc Thạnh 2002 - 2005 
Giuse Nguyễn Đình Nhiệm 1999 - 2002
Vinhsơn Ngô Văn Tất 1986 - 1994
Vinhsơn Ngô Văn Tất 1975 - 1976
Phêrô Huỳnh Văn Vinh 1974 - 1975
Gioakim Nguyễn Văn Quới 1973 - 1974
Tôma Lâm Văn Kinh 1994 - 1998
Giuse M. Nguyễn Kim Ngôn 1973 - 15/10/1990
Thánh bổn mạng: Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ (29.06)
Ngày chầu lượt: CN XXXI TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay : Dòng Phaolô - Tu viện Thánh Phaolô Biên Hoà
Thống kê: 
Năm 1974 1984 1991 2003 2004 2013
Giáo dân 6.800 5.774 6.100 8.750 9.883 14.389
Gia đình - - - - - 4.296
Tu sĩ - - 8 - 8 10


Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2009 - 2013

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...