14/09/2019
3192
GIÁO XỨ BIÊN HÒA
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 45'
    Chiều: 18h 20' 
    Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 05h 00' 
       Lễ II : 07h 00' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 17h 00'
Lễ IV : 18h 45'

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...