Lược Sử Giáo Hạt Biên Hòa
Lược Sử Giáo Hạt Biên Hòa

/ 4380 / Giáo hạt Biên Hòa
GIÁO HẠT BIÊN HÒA 1. Thống kê Giáo hạt Biên Hòa từ năm 1974 – 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam Nữ 1974 9 ...
Giáo xứ An Bình
Giáo xứ An Bình
/ 9132 / Giáo hạt Biên Hòa
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g15 - Chiều : 18 g 00 (T5, T6) - 18 g 30 (T7) Chúa Nhật: - Sáng : 7 g 30 - Chiều: 17 g 30  Địa dư: Đông giáp Quốc lộ I; Tây giáp xứ Dĩ An; Nam giáp xứ Đông Hòa; Bắc giáp xứ Biên Hòa. Diện ...
Giáo xứ Bến Gỗ
Giáo xứ Bến Gỗ
/ 6927 / Giáo hạt Biên Hòa
Giờ Lễ: Ngày thường: - Sáng: 4g50 - Chiều: 17g50 Chúa Nhật: - Sáng : Lễ Nhất 4 g 50 - Lễ Nhì: 6 g 50 - Chiều: 17g15 Địa dư: Đông giáp Rạch Suối; Tây giáp sông Đồng Nai; Nam giáp rạch nhánh sông Đồng Nai; Bắc giáp khu công nghiệp Biên Hòa ...
Giáo xứ Biên Hoà
Giáo xứ Biên Hoà
/ 12556 / Giáo hạt Biên Hòa
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 18 g 20 (T2 - T6) - 18 g 00 (T7) Chúa Nhật: - Sáng : Lễ Nhất 5 g 00 - Lễ Nhì 7 g 00 - Chiều: Lễ Ba 17 g 00 - Lễ Tư 18 g 45 Địa dư:  ...
Giáo xứ Bình Hải
Giáo xứ Bình Hải
/ 6846 / Giáo hạt Biên Hòa
Giáo xứ Bình Hải Quá trình hình thành và phát triển Năm 1967, Cha Micae Bùi Đức Huỳnh, chánh xứ Phúc Hải cùng cộng đoàn dựng một nhà thờ (14m x 30m) bằng gạch, kèo gỗ và mái tôn tại Giáo họ Hùng Vương (nay là xứ Bình Hải). Ba năm sau, Cha Giuse ...
Giáo xứ Dĩ An
Giáo xứ Dĩ An
/ 13243 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'    ...
Giáo xứ Đông Hoà
Giáo xứ Đông Hoà
/ 6640 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 17h 30' ( Thứ Năm) ...
Giáo xứ Nghĩa Sơn
Giáo xứ Nghĩa Sơn
/ 6854 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'       Chiều Thứ Bảy : 17h 00 ( lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Phúc Hải
Giáo xứ Phúc Hải
/ 7907 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Tân Triều
Giáo xứ Tân Triều
/ 13486 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :        Chiều: 18h 00'       ...
Giáo xứ Tân Vinh
Giáo xứ Tân Vinh
/ 7109 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 00'     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Thái An
Giáo xứ Thái An
/ 8599 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 45' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Thái Hiệp
Giáo xứ Thái Hiệp
/ 10299 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 15'     Chiều: 17h 30'       Chiều Thứ Bảy: 17h 00' lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Thuận Hòa
Giáo xứ Thuận Hòa
/ 6979 / Giáo hạt Biên Hòa
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'     Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật ...