Giáo Hạt An Bình
Giáo Hạt An Bình

/ 4733 / Giáo hạt An Bình
GIÁO HẠT AN BÌNH Thống kê  Giáo hạt An Bình từ năm 1975 – 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam ...
Giáo xứ Bàu Hàm
Giáo xứ Bàu Hàm
/ 5429 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30' (từ thứ Hai đến thứ Sáu : Chầu Thánh Thể; riêng sáng thứ Bảy có Thánh lễ)     Chiều: 18h 00'       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :   ...
Giáo xứ Dầu Giây
Giáo xứ Dầu Giây
/ 6178 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng (thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy): 05h 00'     Chiều (thứ Ba, Năm, Bảy) : 17h 30'   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :             Lễ I : ...
Giáo xứ Hưng Lộc
Giáo xứ Hưng Lộc
/ 5405 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều : 17h 00'   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :         Lễ I : 05h 30'         Lễ II : 07h 00'   ...
Giáo xứ Lộc Hòa
Giáo xứ Lộc Hòa
/ 8652 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'   - NGÀY CHÚA NHẬT :      Sáng :             Lễ I : 04h 30'         Lễ ...
Giáo xứ Mân Côi
Giáo xứ Mân Côi
/ 4961 / Giáo hạt An Bình
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1972, khoảng 500 giáo dân từ các tỉnh thành về Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai lập nghiệp. Tháng 10.1975, Cha Giuse Lê Hữu Huệ đã quy tụ nhóm giáo dân này và thành lập Giáo họ Mân Côi. Vì được ...
Giáo xứ Minh Hòa
Giáo xứ Minh Hòa
/ 5737 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều : 18h 00'     Chiều thứ Bảy : 17h 00'   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :        Lễ I : 04h 30'   ...
Giáo Xứ Minh Tín
Giáo Xứ Minh Tín
/ 5504 / Giáo hạt An Bình
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1978, một số dân di cư từ ba miền về khu vực Xã Lộ 25, Thống Nhất, Đồng Nai lập nghiệp. Bảy năm sau, Giáo họ Minh Tín được thành lập từ ba họ của Giáo xứ Minh Hòa: Gioan Baotixita, Thánh Gia và Martinô. Giáo ...
Giáo xứ Quảng Tâm
Giáo xứ Quảng Tâm
/ 5863 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 15'     Chiều : 17h 15'   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng : 04h 15'     Chiều : 16h 15' Quá trình hình thành và phát triển Ngày 26.10.1973, Cha ...
Giáo xứ Tâm An
Giáo xứ Tâm An
/ 7314 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 20'     Chiều: 17h 30'     Chiều thứ Bảy : 17h 00'   - NGÀY CHÚA NHẬT :      Sáng :             Lễ I : ...
Giáo xứ Tâm Hòa
Giáo xứ Tâm Hòa
/ 7126 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều : 17h 30'     Chiều thứ Bảy : 18h 30' - Lễ dành cho Giới Trẻ   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :         Lễ I : ...
Giáo xứ Thanh Bình
Giáo xứ Thanh Bình
/ 5664 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'     Chiều thứ bảy : 18h 00'   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :         Lễ I : 04h 30'     ...
Giáo xứ Xuân Đức
Giáo xứ Xuân Đức
/ 7219 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều (Thứ Năm, Sáu, Bảy) : 17h 30'     (chiều thứ : Hai, Ba, Tư không có lễ )   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :     ...
Giáo xứ Xuân Long
Giáo xứ Xuân Long
/ 4456 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 17h 30'     (chiều thứ : Hai không có Thánh lễ )   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :        Lễ I : 05h 00'   ...
Giáo xứ Xuân Linh
Giáo xứ Xuân Linh
/ 4793 / Giáo hạt An Bình
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều : 17h 30'     Chiều thứ Bảy : 16h 30'   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng:        Lễ I : 04h ...