Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm B

/ 324 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: Is. 35,4-7a; Gc. 2,1-5; Mc 7,31-37   1.     ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B
/ 232 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – B Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23 MỤC LỤC ...
Các bài Suy niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
Các bài Suy niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
/ 533 / Chúa Nhật
Các bài Suy niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Lời Chúa : Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56. ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B
/ 451 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: 1V. 19, 4-8; Ep. 4, 30-5,2; Ga. 6, 41-51 Lời Chúa: Ga 6, 41-51 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm B
/ 996 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên – B Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35   Lời Chúa ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B
/ 832 / Chúa Nhật
Suy niệm CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN – B 1. Mục tử 2.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm B
/ 632 / Chúa Nhật
Suy niệm CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13 MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm B
/ 717 / Chúa Nhật
Suy niệm CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6 MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B
/ 744 / Chúa Nhật
Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – B Lời Chúa: Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B
/ 1031 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên – B Mc 4,35-41 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B
/ 1836 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM B   MỤC LỤC Hạt cải ...
Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B
Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B
/ 737 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Lời Chúa: Dnl. 8, 2-3.14b-16a; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-58 MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi năm B
Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi năm B
/ 723 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Lời Chúa: Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18 MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B
/ 1664 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG BÀI ÐỌC I: Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B
/ 1070 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Mệnh lệnh loan báo Tin mừng Mc 16,15-20 Lm. Giuse Phạm Hoàng Vương Muốn đến một nơi nào mà chúng ta không biết cần phải có người chỉ đường hay dẫn đường. Nhiệm vụ của người dẫn đường là dẫn chúng ta đến nơi cần đến, xong ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm B
/ 1087 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17 ...
Chúa Nhật 3 Phục sinh Năm B: Điừng Đánh Giá Ma Quỷ Cao Quá
Chúa Nhật 3 Phục sinh Năm B: Điừng Đánh Giá Ma Quỷ Cao Quá
/ 1207 / Chúa Nhật
ĐỪNG ĐÁNH GIÁ MA QUỶ CAO QUÁ! Đôi lúc chúng ta bị cám dỗ dễ đổ thừa cho ma quỷ về mọi khó khăn, thử thách xảy ra trong cuộc sống của mình. Vậy có phải mọi rắc rối, khó khăn đều do ma quỷ mà đến? Tôi nhớ có lần khi tôi ...
Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh năm B
Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh năm B
/ 891 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – Năm B Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48 MỤC LỤC 1. Đấng Phục Sinh ở giữa ta 2. Làm chứng về Thầy 3. Mục sở thị 4. Nhãn tiền 5. Tỉnh ngộ 6. Có Chúa cùng đi 7. Bình an của Chúa Phục Sinh 8. Có Chúa cùng đi. 9. ...
Các Bài Suy Niệm Đại Lễ Kính LTX CHúa
Các Bài Suy Niệm Đại Lễ Kính LTX CHúa
/ 869 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – Năm B CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA Lời Chúa: Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31 MỤC LỤC 1. Đừng vội trách Tôma 2. Bình an của Chúa 3. Bình an 4. Hãy năng chạm vào Lòng Thương Xót Chúa 5. Sai đi 6. Đức tin là ...
Chúa Nhật LTX Chúa: Dìm Mình Trong Lòng Thương Xót Chúa
Chúa Nhật LTX Chúa: Dìm Mình Trong Lòng Thương Xót Chúa
/ 989 / Chúa Nhật
Hãy Dìm Mình Vào Lòng Thương Xót Chúa Có một câu chuyện kể rằng: một cậu con trai tuổi dậy thì, sau một trận cãi vã kịch liệt với ba, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần ...