Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm A

/ 172 / Chúa Nhật
Chúa Nhật Lễ Lá Năm A Lời Chúa: Is 50, 4-7; Pl 3, 2-11; Mt 26, 14 - 27, 66 ------------------------------------- Mục lục Vượt Qua Thử Thách (Thiên San, MTG. Thủ Đức) Tình Thầy Giêsu  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A
/ 882 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY_A Lời Chúa: Ed 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 1-45 ---------------------------- Mục lục 1. Hãy ra khỏi mồ.  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A
/ 499 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY_A Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a;  Ep 5,8-14;  Ga 9,1-41 ----------------------------------- Mục lục Tất Cả Vì ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A
/ 1404 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY năm A Lời Chúa: Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2.5-8; Ga 4, 5-42 --------------------------------- Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A
/ 395 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A Lời Chúa: St 12, 1-4a;  2Tm 1, 8b-10;  Mt 17,1-9 -------------------   Mục lục Gặp Và Yêu (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm A
/ 1144 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY_A Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 --------------------------------   Mục lục 1. Trở về  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A
/ 1224 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN_A Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 -------------------------------   Mục lục 1. Nên thánh bằng yêu thương (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A
/ 2565 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN_A Lời Chúa: Hc 15, 16-21;  1 Cr 2, 6-10;  Mt 5, 17-37 ------------------------------------------- Mục lục 1. Sống theo sự thật (Tgm. Giuse Vũ Văn ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A
/ 1362 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN_A Lời Chúa:  Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 ------------------------------- Mục lục 1. “Thương người như thể thương thân”  (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên năm A
/ 331 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Xp 2,3 – 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a ----------------------------- Mục lục 0.Tâm hồn ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên năm A
/ 279 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN_A Lời Chúa: Is 8,23b-9,3;  1Cr 1,10-13.17;  Mt 4,12-23 -------------------------------------- Mục lục 1. Galilê, Ơn gọi đầu ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên năm A
/ 984 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN_A Lời Chúa: Is 49,3.5-6;  1Cr 1,1-3;  Ga 1,29-34 ---------------------------------- Mục lục 0. Minh Chứng Niềm Tin (Lm. Giuse ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm A
/ 1349 / Chúa Nhật
LỄ HIỂN LINH Lời Chúa:  Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 ---------------------------------------- Mục lục 1. Nhận biết và thờ lạy ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
/ 688 / Chúa Nhật
LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh
/ 430 / Chúa Nhật
  Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Giáng Sinh Suy niệm 1: Noel, một tình yêu điên rồ. Suy niệm 2:  Lễ Đêm: Đêm Thánh – Đêm Chan Hòa Ánh Sáng. ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm A
/ 1883 / Chúa Nhật
\ CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG_A Lời Chúa: Is 7, 10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 ------------------------------------------- Mục lục 1. Đừng sợ  (Tgm. Giuse Vũ Văn ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A
/ 757 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG_A Lời Chúa: Is 35, 1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 ----------------------------------------   Mục lục 1. Niềm vui thật  (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A
/ 1640 / Chúa Nhật
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_A Lời Chúa: Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12 ----------------------------------------------------   Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A
/ 564 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A Lời Chúa: Is 2, 1-5; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44 ------------------------------------------ Mục lục 1. Lòng hiếu khách (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
/ 514 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA KITÔ VUA_C Lời Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43 ---------------------------------------------------   Mục lục Ở Thiên Đàng Với Ta(Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...