Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C

/ 155 / Chúa Nhật
  Các bài suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – C Lời Chúa: 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62   MỤC LỤC Cuộc khởi nghĩa thiêng liêng – ViKiNi 3 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C
/ 266 / Chúa Nhật
  Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô- C Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
/ 605 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM C Lời Chúa: Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15   MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 641 / Chúa Nhật
  CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Lời Chúa: Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23   Mục lục 1. Thánh Thần – Quà tặng của Thiên Chúa  (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C
/ 158 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM: LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C Cv. 1, 1-11; Dt. 9, 24-28; 10, 19-23; Lc. 24, 46-53   MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C
/ 387 / Chúa Nhật
  Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C Lời Chúa: Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29   MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C
/ 760 / Chúa Nhật
  Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C Lời Chúa: Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35   MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C - Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C - Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành
/ 5208 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH_C CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Lời Chúa: Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30   Mục lục 1. Ánh sáng muôn dân  (Gm. Giuse Vũ ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C
/ 1404 / Chúa Nhật
  Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C Lời Chúa: Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19   MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
/ 1057 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm C Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Lời Chúa: Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh năm C
/ 1503 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Lễ Phục Sinh – Năm C Lời Chúa: Lc 24,1-12; Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9   MỤC LỤC 1. Chiến thắng. ...
Suy niệm Tuần Thánh
Suy niệm Tuần Thánh
/ 333 / Chúa Nhật
SUY NIỆM TUẦN THÁNH   WGPMT (09.04.2022) - Cơn hấp hối của Chúa Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Ghetsemani Khi kể lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện tại núi Ôliu trước khi bị bắt, thánh Luca viết: “Et factus ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm C
/ 440 / Chúa Nhật
  LỜI CHÚA LỄ LÁ – Năm C Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56   Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C
/ 1154 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY_C Lời Chúa:  Is 43,16-21;  Pl 3,8-14;  Ga 8,1-11   Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C
/ 444 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY_C Lời Chúa:  Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32   Mục lục 1. Mất và tìm thấy  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) 2.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C
/ 616 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay C Lời Chúa: Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9   MỤC LỤC 1. Tai họa và ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
/ 779 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY_C Lời Chúa: St 15,5-12.17-18; Pl 3,17–4,1; Lc 9,28b-36   Mục lục 1. Đấng tín trung  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C
/ 547 / Chúa Nhật
  CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY_C Lời Chúa: Đnl 26,4-10;  Rm 10,8-13;  Lc 4,1-13   Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm C
/ 2347 / Chúa Nhật
  CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45   ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm C
/ 883 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – NĂM C 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38 a   MỤC LỤC ...