Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C

/ 53 / Chúa Nhật
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên C Lời Chúa: Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C
/ 738 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C
/ 677 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11 Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
/ 941 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22   Mục lục 1. Trời mở ra _ Lm Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ 2. Ơn gọi làm con _ Lm G.B Trần Văn Hào, SDB 3. Con là Con Chí Ái ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh
/ 360 / Chúa Nhật
  MỤC LỤC 1. Đi theo ánh sao ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất
/ 421 / Chúa Nhật
  1. NOI GƯƠNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC (*) – Chú giải Lm. Inhaxiô Hồ Thôg  7 2. THƯA VÂNG VỚI THIÊN CHÚA MỖI NGÀY (*)- Achille Dergeest 16 3. GIA ĐÌNH KIỂU MẪU-  Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái 18 4. ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
/ 807 / Chúa Nhật
  Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C Lời Chúa: Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45 MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
/ 249 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C Lời Chúa: Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18 —†— MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
/ 1555 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C Lời Chúa: Br 5,1-9; Pl 1,4-6. 8-11; Lc 3,1-6   MỤC LỤC ...
Các Bài Suy NIệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy NIệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
/ 669 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C Lời Chúa: Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21, 25-28. 34-36   ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B
/ 602 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN B *** 1. Lắng nghe tiếng người nói - Chú giải của Noel Quesson. ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B
/ 1010 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – B ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B
/ 1204 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: 1V. 17, 10-16; Dt. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44 1. Niềm vui khi trao tặng (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên)   2. Đại dịch và từ thiện (Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)   3. Miếng bánh, chút nước và đồng tiền của bà góa ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B
/ 799 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên – B Lời Chúa: Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28b-34   MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B
/ 800 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52   1. Xin cho con được thấy  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm B
/ 665 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm * CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45   ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B
/ 846 / Chúa Nhật
Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên – B Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30   1. Tiền bạc. 4 2.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B
/ 616 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa nhật XXVII thường niên B Các bài suy niệm * CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B
/ 885 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – B Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B
/ 736 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 25 TN – B Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 MỤC LỤC ...