Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

/ 2470 / Chầu Thánh Thể
“Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết” Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang tiến gần đại lễ Giáng Sinh. Chúng con đang trang hoàng Nhà thờ thật đẹp, nhưng chúng con đã chuẩn bị tâm hồn mình thế nào để đón Chúa? Cử hành một đại lễ có hoành ...
Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
/ 332 / Chầu Thánh Thể
“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng” Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã nhập thể làm người để chia sẻ đến cùng phận người của chúng con. Chúa đã vui nhận cái chết khổ đau để giải thoát chúng con khỏi tội và đã sống lại để dẫn chúng ...
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
/ 486 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  “Chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về” -----------//---------- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một Năm Phụng ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Hàng Tuần
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Hàng Tuần
/ 413 / Chầu Thánh Thể
A. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC 1. Trong những thập niên gần đây, huấn quyền không ngừng đề cao Giờ Chầu Thánh Thể,[1] vì thấy rõ việc tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ, dù chung hay riêng, góp phần quan trọng để vun đắp đời sống thiêng liêng, xây dựng ...