Chầu Thánh Thể - CN 7 TN năm C
Chầu Thánh Thể - CN 7 TN năm C

/ 257 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Tấm Bánh nhỏ bé này. Một sự hiện diện trong tột cùng của khiêm hạ và thinh lặng, nhưng đầy quyền ...
Chầu Thánh Thể - CN 6 TN năm C
Chầu Thánh Thể - CN 6 TN năm C
/ 405 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các người là kẻ giàu có” –X— Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể trong sự thinh lặng và khiêm hạ thẳm sâu. Vốn dĩ giàu sang phú quý, nhưng ...
Chúa Nhật VIII Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi
Chúa Nhật VIII Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 1252 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỆN XUỐNG “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:  Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống Kitô hữu của chúng con không là một hình thức đạo đức, nhưng là một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa. Chúa Thánh ...
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 700 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỆN XUỐNG “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:  Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống Kitô hữu của chúng con không là một hình thức đạo đức, nhưng là một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa. Chúa Thánh ...
Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
/ 714 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN “Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng con, thân xác phục sinh của Chúa đi vào vinh quang muôn đời là để bảo đảm cho thân xác chúng con được sống lại, được chung ...
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Chúa Nhật VI Phục Sinh
/ 727 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Chúa đã thể hiện tình yêu ...
Chúa Nhật V Phục Sinh
Chúa Nhật V Phục Sinh
/ 690 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, còn hạnh phúc nào hơn khi chúng con luôn được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con. Còn vẻ đẹp nào hơn khi cuộc đời chúng con ...
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật IV Phục Sinh
/ 672 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa và hân hoan chúc tụng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. ...
Chúa Nhật III Phục Sinh
Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 621 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH “Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho” –X— Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, Đấng đã hiện ra với các môn đệ, giờ đây, đang ở với chúng con, khiêm hạ và gần gũi trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa ...
Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 461 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra” –X— Lạy Chúa Giêsu, sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa đã vượt qua những cánh cửa đóng kín, để tỏ mình cho các Tông Đồ trong phòng Tiệc Ly, thì giờ đây cũng chính Chúa đang hiện diện với ...
Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh
/ 625 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT PHỤC SINH “Người phải sống lại từ cõi chết”. –X— Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể này. Xin cho chúng con thêm đức tin, để cảm nhận sâu xa sự hiện diện và tình yêu Chúa dành cho chúng con. ...
Thứ năm Tuần Thánh
Thứ năm Tuần Thánh
/ 1098 / Chầu Thánh Thể
THỨ NĂM TUẦN THÁNH –X— Thinh lặng giây lát để giục lòng tin-cậy-mến. Hát một bài tôn thờ Thánh Thể. Nên chọn ba hoặc bốn người thay nhau đọc cách tâm tình. Lạy Chúa Giêsu, trong bầu khí đầy linh thiêng đêm nay, chúng con như được chính Chúa ...
Chúa Nhật Lễ Lá
Chúa Nhật Lễ Lá
/ 755 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ “Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, chúng con bước vào Tuần Thánh là trung tâm của Năm Phụng Vụ. Xin Chúa dìm chúng con trong ánh sáng và tình yêu của mầu nhiệm ...
Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B
Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B
/ 988 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi Tấm Bánh Thánh Thể. Xin đưa chúng con đến gần Chúa, lòng kề lòng, để chúng con cảm được tình ...
Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B
Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B
/ 1021 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “Thiên Chúa sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc ...
Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B
Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B
/ 985 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY “Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi sự bất tuân của nguyên tổ, mà nhân loại đã rơi vào vực thẳm tội lỗi và sự chết. Nhờ sự vâng phục của Chúa, mà nhân loại ...
Chúa Nhật II Mùa Chay năm B
Chúa Nhật II Mùa Chay năm B
/ 869 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Đây là con Ta rất yêu dấu” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con muốn mượn thánh thi của ngày lễ Hiển Dung để thân thưa với Chúa: Xưa Chúa mặc xác phàm yếu đuối, Cứu loài người thoát khỏi hư vong, Giờ xin biến đổi chúng con Thành ...
Chúa Nhật I Mùa Chay năm B
Chúa Nhật I Mùa Chay năm B
/ 698 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “Chúa chịu Satan cám dỗ và các thiên thần hầu hạ Người” ------------ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xuống thế làm người, Chúa đã dùng máu đổ ra trên Thập giá để rửa sạch tội lỗi chúng con và đưa chúng con vào giao ước vĩnh cửu ...
Chúa Nhật VI TN B
Chúa Nhật VI TN B
/ 612 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là phận người, chẳng ai tinh sạch vẹn toàn trước nhan Chúa. Vì vậy, chúng con muốn mượn những lời Thánh vịnh để thân thưa cùng Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin ...
Chúa Nhật V TN B
Chúa Nhật V TN B
/ 736 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Người chữa lành nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã nhập thể làm người, đã mang lấy bệnh tật và gánh chịu những khổ đau của chúng con[1], để đem lại ...