Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh

/ 69 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT PHỤC SINH “Người phải sống lại từ cõi chết”. –X— Lạy Đức Kitô Phục Sinh, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa mạc khải Chúa cho chúng con và ban cho chúng con ơn bình an như xưa Chúa đã ban cho các Tông đồ. ...
Chầu Thánh Thể - Thứ năm Tuần Thánh
Chầu Thánh Thể - Thứ năm Tuần Thánh
/ 307 / Chầu Thánh Thể
THỨ NĂM TUẦN THÁNH –X— Thinh lặng giây lát để giục lòng tin-cậy-mến. Hát một bài tôn thờ Thánh Thể. Nên chọn ba hoặc bốn người thay nhau đọc cách tâm tình. Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút thiêng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Thương Khó, năm C
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Thương Khó, năm C
/ 410 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ “Sự Thương Khó Đức Giêsu, Chúa chúng ta” –X— Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã bước vào Tuần Thánh là trung tâm của Năm Phụng Vụ. Xin Chúa dìm chúng con trong ánh sáng và tình yêu của mầu nhiệm Vượt Qua, để ánh sáng Vượt Qua dẫn ...
Chầu Thánh Thể - CN V Mùa Chay, năm C
Chầu Thánh Thể - CN V Mùa Chay, năm C
/ 637 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để cất khỏi cuộc đời chúng con gánh nặng tội lỗi và mở ra cho chúng con tương lai tươi sáng hy vọng. Xin cho chúng con nhận biết ...
Chầu Thánh Thể - CN IV Mùa Chay, năm C
Chầu Thánh Thể - CN IV Mùa Chay, năm C
/ 751 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “Em con đã chết nay sống lại” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian, chịu chết và sống lại để đưa chúng con về lại trong tình yêu của Chúa Cha. Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa, hết lòng thảo hiếu vâng phục thánh ý Cha, ...
Chầu Thánh Thể - CN III Mùa Chay, năm C
Chầu Thánh Thể - CN III Mùa Chay, năm C
/ 608 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY “Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” –X— Lạy Chúa Giêsu, khi đến trần gian, Chúa lên tiếng mời gọi nhân loại hoán cải, trở về với Chúa để được cứu độ. Xin cho chúng con lắng nghe tiếng Chúa ...
Chầu Thánh Thể - CN II Mùa Chay, năm C
Chầu Thánh Thể - CN II Mùa Chay, năm C
/ 699 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ưa thích sự thinh lặng, xin dạy chúng con thinh lặng để ở một mình với Chúa, trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần Lời Chúa. Xin dạy ...
Chầu Thánh Thể - CN I Mùa Chay, năm C
Chầu Thánh Thể - CN I Mùa Chay, năm C
/ 1158 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ân cần dặn chúng con, phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa (x. Cv 14,22). Xin cho chúng con biết theo gương Chúa, can ...
Chầu Thánh Thể - CN 8 TN năm C
Chầu Thánh Thể - CN 8 TN năm C
/ 694 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN “Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con. Nhưng Chúa không chỉ muốn ở trong Nhà Tạm, mà Chúa khao khát bước vào tâm hồn chúng con và trở thành sự ...
Chầu Thánh Thể - CN 7 TN năm C
Chầu Thánh Thể - CN 7 TN năm C
/ 595 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Tấm Bánh nhỏ bé này. Một sự hiện diện trong tột cùng của khiêm hạ và thinh lặng, nhưng đầy quyền ...
Chầu Thánh Thể - CN 6 TN năm C
Chầu Thánh Thể - CN 6 TN năm C
/ 556 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các người là kẻ giàu có” –X— Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể trong sự thinh lặng và khiêm hạ thẳm sâu. Vốn dĩ giàu sang phú quý, nhưng ...
Chúa Nhật VIII Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi
Chúa Nhật VIII Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 1332 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỆN XUỐNG “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:  Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống Kitô hữu của chúng con không là một hình thức đạo đức, nhưng là một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa. Chúa Thánh ...
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 774 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỆN XUỐNG “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:  Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống Kitô hữu của chúng con không là một hình thức đạo đức, nhưng là một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa. Chúa Thánh ...
Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
/ 773 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN “Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng con, thân xác phục sinh của Chúa đi vào vinh quang muôn đời là để bảo đảm cho thân xác chúng con được sống lại, được chung ...
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Chúa Nhật VI Phục Sinh
/ 793 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Chúa đã thể hiện tình yêu ...
Chúa Nhật V Phục Sinh
Chúa Nhật V Phục Sinh
/ 745 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, còn hạnh phúc nào hơn khi chúng con luôn được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con. Còn vẻ đẹp nào hơn khi cuộc đời chúng con ...
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật IV Phục Sinh
/ 741 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa và hân hoan chúc tụng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. ...
Chúa Nhật III Phục Sinh
Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 690 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH “Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho” –X— Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, Đấng đã hiện ra với các môn đệ, giờ đây, đang ở với chúng con, khiêm hạ và gần gũi trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa ...
Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 550 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra” –X— Lạy Chúa Giêsu, sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa đã vượt qua những cánh cửa đóng kín, để tỏ mình cho các Tông Đồ trong phòng Tiệc Ly, thì giờ đây cũng chính Chúa đang hiện diện với ...
Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh
/ 699 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT PHỤC SINH “Người phải sống lại từ cõi chết”. –X— Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể này. Xin cho chúng con thêm đức tin, để cảm nhận sâu xa sự hiện diện và tình yêu Chúa dành cho chúng con. ...