Suy niệm Chầu Thánh Thể - Download
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Download

/ 1336 / Chầu Thánh Thể
Click : DOWNLOAD ...
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên B
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên B
/ 761 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Người chữa lành nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã nhập thể làm người, đã mang lấy bệnh tật và gánh chịu những khổ đau nhân loại, để đem lại cho khổ ...
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên B
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên B
/ 585 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền” –X— Lạy Chúa Giêsu, Vị Ngôn Sứ quyền năng, Chúa đã đến trần gian để thiết lập Nước Chúa, mở ra kỷ nguyên cứu độ cho nhân loại, mở ra cho cuộc đời chúng con một tương lai tươi ...
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên B
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên B
/ 216 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Anh em hãy Sám Hối và tin vào Tin Mừng” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong phút giây này, Chúa đang nhìn từng người chúng con và tha thiết mời gọi chúng con: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Xin ban cho chúng con Chúa ...
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên B
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên B
/ 494 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “Họ xem chỗ Người ở và ở lại với Người” –X— Lạy Chúa Giêsu, để tiếp tục chương trình cứu độ loài người, Chúa đã gọi và chọn một số người bước theo Chúa, tạo nên nhóm Mười Hai là “hạt giống và điểm khởi đầu của Nước Chúa” ...
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 510 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” –X— Lạy Chúa Giêsu, trong phận người tại thế, Chúa đã sống là người con yêu dấu của Chúa Cha nhờ vâng phục ý Chúa Cha cho đến chết trên Thập giá để cứu độ nhân loại. Chúa đã ...
Lễ Hiển Linh
Lễ Hiển Linh
/ 400 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Con Trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan” –X—  Lạy Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã bước vào gia đình nhân loại để cứu độ con người. Xin thương làm cho cánh cửa mọi gia đình, vốn là nền tảng của ...
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Thánh Gia Thất
/ 823 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Con Trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan” –X—  Lạy Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã bước vào gia đình nhân loại để cứu độ con người. Xin thương làm cho cánh cửa mọi gia đình, vốn là nền tảng của ...
Đại Lễ Giáng Sinh
Đại Lễ Giáng Sinh
/ 279 / Chầu Thánh Thể
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai” –X— Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm Giáng Sinh chúng con đang mừng kính biểu tỏ tình yêu vô biên của Chúa khi khiêm hạ hủy mình mặc lấy phận người để cứu chuộc chúng con. Nơi mầu nhiệm ...
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
/ 523 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” –X—  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chỉ là hạt bụi nhỏ bé, là loài thụ tạo tội lỗi và vô ơn với Đấng tạo dựng mình, thế mà Chúa vẫn giữ trọn lòng trung tín, đã thể hiện tình ...
Chúa Nhật III Mùa Vọng
Chúa Nhật III Mùa Vọng
/ 508 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG “Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết” –X— Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang tiến gần đại lễ Giáng Sinh, đang trang hoàng Nhà thờ thật đẹp, nhưng chúng con đã chuẩn bị tâm hồn mình thế nào để đón Chúa? Cử hành một ...
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Chúa Nhật II Mùa Vọng
/ 605 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG “Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhập thể làm người, đã chết và sống lại để cứu độ chúng con. Với tình yêu khiêm hạ tột cùng, Chúa tiếp tục hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể, để ở lại với chúng ...
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Chúa Nhật I Mùa Vọng
/ 503 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  “Chúng con hãy tỉnh thức, vì không biết lúc nào chủ nhà trở về” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã dẫn chúng con vào Mùa Vọng khai mở Năm Phụng Vụ mới, chuẩn bị chúng con tưởng ...