Chúa Nhật II Mùa Chay năm B
Chúa Nhật II Mùa Chay năm B

/ 82 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Đây là con Ta rất yêu dấu” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con muốn mượn thánh thi của ngày lễ Hiển Dung để thân thưa với Chúa: Xưa Chúa mặc xác phàm yếu đuối, Cứu loài người thoát khỏi hư vong, Giờ xin biến đổi chúng con Thành ...
Chúa Nhật I Mùa Chay năm B
Chúa Nhật I Mùa Chay năm B
/ 186 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “Chúa chịu Satan cám dỗ và các thiên thần hầu hạ Người” ------------ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xuống thế làm người, Chúa đã dùng máu đổ ra trên Thập giá để rửa sạch tội lỗi chúng con và đưa chúng con vào giao ước vĩnh cửu ...
Chúa Nhật VI TN B
Chúa Nhật VI TN B
/ 191 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là phận người, chẳng ai tinh sạch vẹn toàn trước nhan Chúa. Vì vậy, chúng con muốn mượn những lời Thánh vịnh để thân thưa cùng Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin ...
Chúa Nhật V TN B
Chúa Nhật V TN B
/ 347 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Người chữa lành nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã nhập thể làm người, đã mang lấy bệnh tật và gánh chịu những khổ đau của chúng con[1], để đem lại ...
Chúa Nhật IV TN B
Chúa Nhật IV TN B
/ 303 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền” Lạy Chúa Giêsu, Vị Ngôn Sứ quyền năng, Chúa đã đến trần gian để giải thoát chúng con khỏi ách thống trị của ma quỷ và đưa chúng con trở lại địa vị làm con Thiên Chúa. Chúa ...
Chúa Nhật III TN B
Chúa Nhật III TN B
/ 403 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Anh em hãy Sám Hối và tin vào Tin Mừng” Lạy Chúa Giêsu, Chúa ngự nơi Bí tích Thánh Thể để mời gọi chúng con trở về với Chúa, hầu tìm lại sự sống đã  bị tổn thương hay mất đi bởi tội lỗi. Xin cho chúng con nghe được ...
Chúa Nhật II TN B
Chúa Nhật II TN B
/ 389 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “Họ xem chỗ Người ở và ở lại với Người” Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian, mặc lấy phận người, chết trên Thập giá và đã sống lại, để giải thoát chúng con khỏi tội và cho chúng con dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. ...
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 258 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong phận người, Chúa đã luôn sống là con yêu dấu của Chúa Cha/ bằng việc thực thi thánh ý Chúa Cha. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh, Chúa đã cho ...
Lễ Hiển Linh
Lễ Hiển Linh
/ 388 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỂN LINH “Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy đức Vua” Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để chiếu giãi trên cuộc đời chúng con ánh sáng cứu độ. Ánh sáng rực rỡ xóa tan tăm tối của tội lỗi, đưa chúng con vào trong chân lý và tình yêu, trong sự sống ...
Lễ Thánh Gia
Lễ Thánh Gia
/ 420 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Con Trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”  Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm Giáng Sinh, Chúa không chỉ viếng thăm gia đình nhân loại như một vị khách, mà trở nên người nhà của chúng con/ khi chia sẻ và ...
Đại Lễ Giáng Sinh
Đại Lễ Giáng Sinh
/ 547 / Chầu Thánh Thể
“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai” Lạy Chúa Giêsu, những lời của thánh Gioan: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng ta” tuy ngắn gọn, nhưng lại diễn tả một chân lý quá sức cao vời. Mầu nhiệm Giáng Sinh vừa ...
Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B
/ 2117 / Chầu Thánh Thể
“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, Phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5). Vâng, chúng con chỉ như hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la, là loài thụ tạo xúc ...
Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B
/ 3965 / Chầu Thánh Thể
“Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết” Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang tiến gần đại lễ Giáng Sinh. Chúng con đang trang hoàng Nhà thờ thật đẹp, nhưng chúng con đã chuẩn bị tâm hồn mình thế nào để đón Chúa? Cử hành một đại lễ có hoành ...
Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
/ 507 / Chầu Thánh Thể
“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng” Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã nhập thể làm người để chia sẻ đến cùng phận người của chúng con. Chúa đã vui nhận cái chết khổ đau để giải thoát chúng con khỏi tội và đã sống lại để dẫn chúng ...
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
/ 649 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  “Chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về” -----------//---------- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một Năm Phụng ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Hàng Tuần
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Hàng Tuần
/ 1217 / Chầu Thánh Thể
A. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC 1. Trong những thập niên gần đây, huấn quyền không ngừng đề cao Giờ Chầu Thánh Thể,[1] vì thấy rõ việc tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ, dù chung hay riêng, góp phần quan trọng để vun đắp đời sống thiêng liêng, xây dựng ...