Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

/ 894 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “Ta là sự sống lại và là sự sống” –X— Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian để đưa chúng con về lại với Chúa Cha, đưa chúng con từ sự chết đến sự sống, từ tầm thường đến thánh thiện, từ hư hoại đến vĩnh cửu. Chúng con chúc tụng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A
/ 1470 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, hãy chạm đến và chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng con, chiếu sáng trên chúng con ánh sáng của Chúa và thương cầm tay dắt chúng con về lại Nhà Cha. Lời Chúa: ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A
/ 1231 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY “Nguồn nước chảy ra sự sống đời đời” –X— Lạy Chúa, Chúa là Đấng nuôi dưỡng chúng con cả xác hồn; Chúa là Đấng duy nhất làm cuộc đời chúng con được no thỏa hạnh phúc. Xin cho chúng con khao khát kiếm tìm và phụng thờ Chúa. Lời ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A
/ 1155 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời” –X— Lạy Chúa Giêsu,Chúagiấu ẩn vinh quang thần linh của Chúa để ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin dạy chúng con ưa thích sự thinh lặng bên Chúa để nghe được tiếng Chúa,nghe được ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A
/ 1012 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm và chịu cám dỗ” –X— Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình sa mạc cuộc đời tiến về Nước Trời, chúng con luôn gặp biết bao cám dỗ và thử thách, xin Chúa luôn hiện diện, an ủi, chỉ dạy và nâng đỡ ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VII TN A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VII TN A
/ 561 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành. Chúa đặt trước chúng con một mục đích cao cả vì Chúa muốn nâng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI TN A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI TN A
/ 555 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết” –X— Lạy Chúa, Chúa ở lại với chúng connơi Bí tích Thánh Thể, đồng hành dẫn dắt chúng con trên đường chân lý và tình yêu, làlề luật giúp chúng con tìm ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V TN A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V TN A
/ 653 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” –X— Lạy Chúa, Chúa đã đem Ánh Sáng thần linh vĩnh cửu chiếu sáng trần gian và tâm hồn chúng con đang trong bóng tối tội lỗi. Xin thương mở lòng chúng con đón nhận Ánh Sáng của ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV TN A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV TN A
/ 582 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” –X— Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã làm người để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hôm nay đầy ân sủng, dám mở lòng đón nhận và sống những mối phúc lạ lùng của Chúa. Lời ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III TN A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III TN A
/ 215 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã loan báo” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng Vĩnh Cửu, đã đến chiếu soi trần gian đang chìm đắm trong tăm tối tội lỗi, để chúng con tìm thấy Chân Lý và Tình Yêu ...
GIỜ CHẦU TẠ ƠN CUỐI NĂM
GIỜ CHẦU TẠ ƠN CUỐI NĂM
/ 479 / Chầu Thánh Thể
GIỜ CHẦU TẠ ƠN CUỐI NĂM “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14) Nếu Giờ Chầu được tổ chức tách khỏi thánh lễ: hát kinh Chúa Thánh Thần, rồi linh mục tiến ra đặt Mình Thánh Chúa. Hát bài thờ lạy Thánh Thể. NHD: “Ôi ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Hiển Linh
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Hiển Linh
/ 601 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỂN LINH “Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy đức Vua” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người để cứu độ loài người. Ngày nay, Chúa tiếp tục hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể cứu độ chúng con, đồng hành với chúng con, và trở nên thần lương ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Thánh Gia
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Thánh Gia
/ 457 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIACHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Hãy đem con trẻ và mẹ Người trốn sang Ai Cập” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến viếng thăm gia đình nhân loại trở nên người nhà củachúng con, chia sẻ và thánh hóa đời sống gia đình chúng con. Xin dạy chúng ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Đại Lễ Giáng Sinh Năm A - Lễ Đêm
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Đại Lễ Giáng Sinh Năm A - Lễ Đêm
/ 863 / Chầu Thánh Thể
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM “Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta” –X— Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã trở nên một Trẻ Thơ, trao ban chính mình vào đôi tay chúng con. Chúa như van xin tình yêu của chúng con, để nhờ đó, ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A
/ 791 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG “Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, đính hôn với Giuse, con vua Đavít” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhập thể làm người nơi lòng Trinh nữ Maria để cứu độ chúng con. Giờ đây, Chúa tiếp tục hiến mình nơi Bí tích Thánh Thể để trở ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A
/ 531 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?” –X— Lạy Chúa Giêsu, vì quá yêu thương nhân loại đang bị đè nặng bởi tội lỗi, Chúa đã hủy bỏ vinh quang Thiên Chúa, mặc lấy phận người, chia sẻ đến cùng kiếp người hèn mọn của chúng con ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A
/ 1029 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” –X— Lạy Chúa Giêsu,để trung thành với Chúa khi sống giữa thế giới tục hóa và hưởng thụ ngày nay, chúng con cần đến ơn Chúa. Xin ban thêm đức tin, lòng mến và sự dũng cảm cho chúng ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A
/ 1050 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG “Hãy tỉnh thức để sẵn sàng” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người khi được Đức Trinh nữ Maria sinh hạ tại Bêlem, nay Chúa đang đến trong tâm hồn những ai tin và mở lòng đón Chúa là Đấng Cứu Độ của đời mình. Chúa sẽ lại đến ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm C
/ 630 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa làm chủ lịch sử của nhân loại và của mỗi người chúng con. Một mình Chúa có thể đưa chúng con vượt qua cái chết để tiến đến sự sống đời đời. Xin ban ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C
/ 353 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để mở ra con đường về trời cho nhân loại. Xin cho lòng chúng con hướng về Chúa, cuộc đời khao khát kiếm tìm Chúa là ...