Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XX Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

/ 13 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ” –X— Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới đem lại sự bình an đích thực cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con đặt tất cả niềm hy vọng nơi Chúa, tìm kiếm Chúa, để được an ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C
/ 597 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN “Các con cũng vậy, hãy sẵn sàng” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở lại con đường về Trời cho chúng con. Xin cho của cải đời này không làm chúng con quên Chúa. Xin cho lòng chúng con khao khát kiếm tìm Chúa, chỉ mình Chúa ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C
/ 435 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai” –X— Lạy Chúa Giêsu, người khôn ngoan đích thực là người biết đặt Chúa làm trung tâm của đời mình. Chúng con đang sống sự khôn ngoan mà Chúa dạy hay đang sống theo lẽ khôn ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C
/ 562 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN  “Các ngươi hãy xin thì sẽ được” –X— Lạy Chúa, từng giây phút trong đời, chúng con được sống trong tình yêu quan phòng của Chúa. Chúa chăm sóc chúng con phần hồn lẫn phần xác. Có những ơn chúng con nhận biết, nhưng ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C
/ 538 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN “Matta rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người Cha, người Thầy, người Bạn của chúng con. Thế nhưng, nhiều người chúng concòn cầu nguyện và coi Chúa, đón tiếp Chúa như một ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XV Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XV Thường Niên năm C
/ 578 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN “Ai là anh em của tôi?” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một đức tin đủ lớn, để nhận ra Chúa hiện diện nơi tha nhân, nhất là nơi những người nghèo khó và khổ đau, để biết yêu họ như chính Chúa yêu thương chúng ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C
/ 529 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN “Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết xây dựng Nước Trời trong tâm hồn chúng con, để khi lòng chúng con đầy tràn hoan lạc và bình an của Chúa Thánh Thần, chúng con trở ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C
/ 713 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem” –X— Lạy Chúa Giêsu, nhờ cảm nếm được sự phong phú của kho tàng trên Trời, xin giải phóng lòng trí chúng con khỏi sự mê hoặc bởi những kho tàng dưới đất, để chúng con trung ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
/ 328 / Chầu Thánh Thể
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA “Tất cả đều ăn no nê” –X— Lạy Chúa Giêsu, trong hết mọi món quà quý giá Chúa ban cho chúng con ở đời này, không có gì sánh được với món quà Thánh Thể. Tình yêu Chúa dành cho chúng con sâu thẳm đến nỗi Chúa không thể trao cho ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 1058 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA BA NGÔI “Những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy…” –X— Lạy Chúa Giêsu, xintuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, giúp chúng con kết hợp mật thiết với Chúa, và trong Chúa, chúng con yêu mến và phụng thờ Chúa ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Hiện Xuống
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Hiện Xuống
/ 396 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỆN XUỐNG “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: hãy nhận lấy Thánh Thần” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổThánh Thần trên chúng con, để Người làm tươi trẻ tâm hồn và sinh động đời sống chúng con, cho chúng con được kết hợp mật thiết với ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Thăng Thiên
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Thăng Thiên
/ 549 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN “Đang khi chúc phúc cho các ông, Người rời các ông mà lên trời” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng con. Thân xác phục sinh của Chúa đi vào vinh quang đời đời là để bảo đảm cho thân xác chúng con được sống lại ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI Phục Sinh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI Phục Sinh
/ 318 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH “Thánh Thần sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã dạy các con” –X— Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần trên chúng con như Chúa đã hứa, để Người làm con tim chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, ban cho ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Phục Sinh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Phục Sinh
/ 321 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau” –X— Lạy Chúa Giêsu, chỉ nhờ chiêm ngắm cuộc khổ nạn, cơn hấp hối và cái chết của Chúa trên Thập giá, chúng con mới có thể hiểu và có được sức mạnh ân sủng ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Phục Sinh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Phục Sinh
/ 163 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của Tôi” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, chăm sóc và dẫn dắt cuộc đời chúng con như Người Mục Tử nhân lành. Chúng con chúc tụng và cảm tạ ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 839 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH “Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh trao các môn đệ” –X— Lạy Chúa Giêsu, sau khi chết và sống lại, Chúa đã hiện ra với các môn đệ, và giờ đây, Chúa đang ở với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, khiêm hạ và gần gũi. Xin củng cố đức ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 569 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra” –X— Lạy Chúa, Chúa đã cho ông Tôma chạm đến vết thương của Chúa, để chữa lành tâm hồn chai cứngcủa ông; Xin cho chúng con cũng được chạm đến trái tim Chúa, để đôi mắt đức tin của chúng con ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
/ 484 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT PHỤC SINH “Người phải sống lại từ cõi chết”. –X— Lạy Đức Kitô, Chúa đã sống lại từ cõi chết. Nhờ cái Chết của Chúa, Chúa đã chiến thắng sự chết. Chúa đã ban sự sống cho những kẻ đã chết. Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa. LỜI CHÚA ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - thứ Năm Tuần Thánh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - thứ Năm Tuần Thánh
/ 3135 / Chầu Thánh Thể
THỨ NĂM TUẦN THÁNH –X— Thinh lặng giây lát để giục lòng tin-cậy-mến. Hát một bài tôn thờ Thánh Thể. Nên chọn ba hoặc bốn người thay nhau đọc cách tâm tình. ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Thương Khó
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Thương Khó
/ 439 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ “Sự Thương Khó Đức Giêsu, Chúa chúng ta” –X— Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã bước vào Tuần Thánh là đỉnh cao của năm phụng vụ. Khi cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa, chúng con không cử hành một nghi thức đạo đức, mà sống thực ...