Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Thường Niên năm C

/ 141 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Chúa Giêsu không chỉ được sai đến với người Do Thái” –X— Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa nhập thể làm người, Chúa đã thiết lập Nước Chúa, mở ra kỷ nguyên cứu độ, mở ra cho chúng con tương lai tươi đẹp và hy vọng. Xin ban cho ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Thường Niên năm C
/ 228 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để đem lại cho chúng con niềm hy vọng vĩnh cửu khi mở ra cho cuộc đời chúng con nẻo đường về Trời, là “vương quốc vĩnh ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Thường Niên năm C
/ 289 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilêa” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến đổ đầy niềm vui thời Thiên Sai vào gia đình nhân loại. Xin Chúa hãy đến với gia đình chúng con, không như một vị khách đến rồi ...
Suy Niệm Chầu Thánh thể - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Suy Niệm Chầu Thánh thể - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 417 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “Đức Kitô chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra” –X— Lạy Chúa Giêsu, trong phận người, Chúa đã luôn sống là con yêu dấu của Chúa Cha. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh, Chúa đã cho chúng con được ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Hiển Linh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Hiển Linh
/ 241 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỂN LINH “Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy đức Vua” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để tiếp tục đem ơn cứu độ đến cho chúng con. Xin giúp chúng con trung thành bước theo Chúa và nhiệt thành làm chứng cho Chúa. LỜI ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Thánh Gia
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Thánh Gia
/ 142 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Hai ông bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ” –X—  Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đến viếng thăm gia đình nhân loại và trở nên người nhà của chúng con, chia sẻ và thánh ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Lễ Giáng Sinh - Ban Ngày
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Lễ Giáng Sinh - Ban Ngày
/ 334 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chỉ như hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la, là loài thụ tạo vô ơn với Đấng tạo dựng mình, thế mà Chúa vẫn giữ trọn tình yêu trung ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C
/ 376 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chỉ như hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la, là loài thụ tạo vô ơn với Đấng tạo dựng mình, thế mà Chúa vẫn giữ trọn tình yêu trung ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C
/ 643 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” –X— Lạy Chúa Giêsu,Chúa đã nhập thể làm người để chia sẻ đến cùng phận người của chúng con. Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại, để thánh hiến thời gian và làm cuộc đời chúng con trở ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C
/ 461 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” –X— Lạy Chúa Giêsu,Chúa đã nhập thể làm người để chia sẻ đến cùng phận người của chúng con. Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại, để thánh hiến thời gian và làm cuộc đời chúng con trở ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C
/ 634 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG “Giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến” –X— Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã dẫnchúng con vào Năm Phụng Vụ mới, cho chúng con thêm thời gianđể canh tân đời sống theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con tận dụng ân sủng Chúa ban, để chuẩn ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Download
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Download
/ 1911 / Chầu Thánh Thể
Click : DOWNLOAD ...
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên B
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên B
/ 931 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Người chữa lành nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã nhập thể làm người, đã mang lấy bệnh tật và gánh chịu những khổ đau nhân loại, để đem lại cho khổ ...
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên B
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên B
/ 681 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền” –X— Lạy Chúa Giêsu, Vị Ngôn Sứ quyền năng, Chúa đã đến trần gian để thiết lập Nước Chúa, mở ra kỷ nguyên cứu độ cho nhân loại, mở ra cho cuộc đời chúng con một tương lai tươi ...
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên B
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên B
/ 335 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Anh em hãy Sám Hối và tin vào Tin Mừng” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong phút giây này, Chúa đang nhìn từng người chúng con và tha thiết mời gọi chúng con: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Xin ban cho chúng con Chúa ...
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên B
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên B
/ 632 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “Họ xem chỗ Người ở và ở lại với Người” –X— Lạy Chúa Giêsu, để tiếp tục chương trình cứu độ loài người, Chúa đã gọi và chọn một số người bước theo Chúa, tạo nên nhóm Mười Hai là “hạt giống và điểm khởi đầu của Nước Chúa” ...
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 712 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” –X— Lạy Chúa Giêsu, trong phận người tại thế, Chúa đã sống là người con yêu dấu của Chúa Cha nhờ vâng phục ý Chúa Cha cho đến chết trên Thập giá để cứu độ nhân loại. Chúa đã ...
Lễ Hiển Linh
Lễ Hiển Linh
/ 536 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Con Trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan” –X—  Lạy Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã bước vào gia đình nhân loại để cứu độ con người. Xin thương làm cho cánh cửa mọi gia đình, vốn là nền tảng của ...
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Thánh Gia Thất
/ 1132 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Con Trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan” –X—  Lạy Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã bước vào gia đình nhân loại để cứu độ con người. Xin thương làm cho cánh cửa mọi gia đình, vốn là nền tảng của ...
Đại Lễ Giáng Sinh
Đại Lễ Giáng Sinh
/ 463 / Chầu Thánh Thể
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai” –X— Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm Giáng Sinh chúng con đang mừng kính biểu tỏ tình yêu vô biên của Chúa khi khiêm hạ hủy mình mặc lấy phận người để cứu chuộc chúng con. Nơi mầu nhiệm ...