Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật IV Phục Sinh

/ 212 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa và hân hoan chúc tụng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. ...
Chúa Nhật III Phục Sinh
Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 323 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH “Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho” –X— Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, Đấng đã hiện ra với các môn đệ, giờ đây, đang ở với chúng con, khiêm hạ và gần gũi trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa ...
Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 189 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra” –X— Lạy Chúa Giêsu, sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa đã vượt qua những cánh cửa đóng kín, để tỏ mình cho các Tông Đồ trong phòng Tiệc Ly, thì giờ đây cũng chính Chúa đang hiện diện với ...
Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh
/ 314 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT PHỤC SINH “Người phải sống lại từ cõi chết”. –X— Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể này. Xin cho chúng con thêm đức tin, để cảm nhận sâu xa sự hiện diện và tình yêu Chúa dành cho chúng con. ...
Thứ năm Tuần Thánh
Thứ năm Tuần Thánh
/ 666 / Chầu Thánh Thể
THỨ NĂM TUẦN THÁNH –X— Thinh lặng giây lát để giục lòng tin-cậy-mến. Hát một bài tôn thờ Thánh Thể. Nên chọn ba hoặc bốn người thay nhau đọc cách tâm tình. Lạy Chúa Giêsu, trong bầu khí đầy linh thiêng đêm nay, chúng con như được chính Chúa ...
Chúa Nhật Lễ Lá
Chúa Nhật Lễ Lá
/ 416 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ “Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, chúng con bước vào Tuần Thánh là trung tâm của Năm Phụng Vụ. Xin Chúa dìm chúng con trong ánh sáng và tình yêu của mầu nhiệm ...
Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B
Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B
/ 597 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi Tấm Bánh Thánh Thể. Xin đưa chúng con đến gần Chúa, lòng kề lòng, để chúng con cảm được tình ...
Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B
Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B
/ 641 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “Thiên Chúa sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc ...
Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B
Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B
/ 600 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY “Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi sự bất tuân của nguyên tổ, mà nhân loại đã rơi vào vực thẳm tội lỗi và sự chết. Nhờ sự vâng phục của Chúa, mà nhân loại ...
Chúa Nhật II Mùa Chay năm B
Chúa Nhật II Mùa Chay năm B
/ 534 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Đây là con Ta rất yêu dấu” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con muốn mượn thánh thi của ngày lễ Hiển Dung để thân thưa với Chúa: Xưa Chúa mặc xác phàm yếu đuối, Cứu loài người thoát khỏi hư vong, Giờ xin biến đổi chúng con Thành ...
Chúa Nhật I Mùa Chay năm B
Chúa Nhật I Mùa Chay năm B
/ 337 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “Chúa chịu Satan cám dỗ và các thiên thần hầu hạ Người” ------------ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xuống thế làm người, Chúa đã dùng máu đổ ra trên Thập giá để rửa sạch tội lỗi chúng con và đưa chúng con vào giao ước vĩnh cửu ...
Chúa Nhật VI TN B
Chúa Nhật VI TN B
/ 295 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là phận người, chẳng ai tinh sạch vẹn toàn trước nhan Chúa. Vì vậy, chúng con muốn mượn những lời Thánh vịnh để thân thưa cùng Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin ...
Chúa Nhật V TN B
Chúa Nhật V TN B
/ 429 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Người chữa lành nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã nhập thể làm người, đã mang lấy bệnh tật và gánh chịu những khổ đau của chúng con[1], để đem lại ...
Chúa Nhật IV TN B
Chúa Nhật IV TN B
/ 389 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền” Lạy Chúa Giêsu, Vị Ngôn Sứ quyền năng, Chúa đã đến trần gian để giải thoát chúng con khỏi ách thống trị của ma quỷ và đưa chúng con trở lại địa vị làm con Thiên Chúa. Chúa ...
Chúa Nhật III TN B
Chúa Nhật III TN B
/ 525 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Anh em hãy Sám Hối và tin vào Tin Mừng” Lạy Chúa Giêsu, Chúa ngự nơi Bí tích Thánh Thể để mời gọi chúng con trở về với Chúa, hầu tìm lại sự sống đã  bị tổn thương hay mất đi bởi tội lỗi. Xin cho chúng con nghe được ...
Chúa Nhật II TN B
Chúa Nhật II TN B
/ 474 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “Họ xem chỗ Người ở và ở lại với Người” Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian, mặc lấy phận người, chết trên Thập giá và đã sống lại, để giải thoát chúng con khỏi tội và cho chúng con dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. ...
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 326 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong phận người, Chúa đã luôn sống là con yêu dấu của Chúa Cha/ bằng việc thực thi thánh ý Chúa Cha. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh, Chúa đã cho ...
Lễ Hiển Linh
Lễ Hiển Linh
/ 494 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỂN LINH “Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy đức Vua” Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để chiếu giãi trên cuộc đời chúng con ánh sáng cứu độ. Ánh sáng rực rỡ xóa tan tăm tối của tội lỗi, đưa chúng con vào trong chân lý và tình yêu, trong sự sống ...
Lễ Thánh Gia
Lễ Thánh Gia
/ 501 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Con Trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”  Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm Giáng Sinh, Chúa không chỉ viếng thăm gia đình nhân loại như một vị khách, mà trở nên người nhà của chúng con/ khi chia sẻ và ...
Đại Lễ Giáng Sinh
Đại Lễ Giáng Sinh
/ 605 / Chầu Thánh Thể
“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai” Lạy Chúa Giêsu, những lời của thánh Gioan: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng ta” tuy ngắn gọn, nhưng lại diễn tả một chân lý quá sức cao vời. Mầu nhiệm Giáng Sinh vừa ...