21/11/2013
1088

Bài giảng của Đức cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo trong Thánh lễ Bế mạc năm Đức Tin của các Linh mục tại Nhà nguyện TGM Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...