Ai Tín: Ông Cố Hiêrônimô Nguyễn Đức Thoát
Ai Tín: Ông Cố Hiêrônimô Nguyễn Đức Thoát

/ 603 / Ai Tín
Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, Gia đình chúng con xin trân trọng kính báo ÔNG CỐ HIÊRÔNIMÔ NGUYỄN ĐỨC THOÁT Sinh năm 1937, tại Hải Dương Đã được Chúa gọi về lúc 03g00, thứ Năm ngày 13.06.2019, hưởng thọ ...
Cha Cố Martinô Lê Ngọc Ẫn Đã Được Chúa Gọi Về
Cha Cố Martinô Lê Ngọc Ẫn Đã Được Chúa Gọi Về
/ 751 / Ai Tín
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Khổ nạn và Phục sinh Văn Phòng Tòa Giám mục Xuân Lộc Kính Báo Cha MARTINÔ LÊ NGỌC ẨN nghỉ hưu tại giáo xứ Bến Gỗ, giáo hạt Biên Hòa đã được Chúa gọi về lúc 05g30' ngày 05.06.2019, hưởng thọ 73 tuổi. Thánh lễ an táng ...
Nữ Tu Maria trần Thị Ánh Thiều - Dòng Đaminh Thánh Tâm, Tạ Thế
Nữ Tu Maria trần Thị Ánh Thiều - Dòng Đaminh Thánh Tâm, Tạ Thế
/ 168 / Ai Tín
Trong tình hiệp thông, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm kính báo: Nữ tu  MARIA TRẦN THỊ ÁNH THIỀU sinh ngày 02.11.1934 tại Hưng Yên, thuộc Hội dòng Đaminh Thánh Tâm, đã được Chúa gọi về lúc ...
Cha Giuse Maria Nguyễn Kim Ngôn đã về với Chúa
Cha Giuse Maria Nguyễn Kim Ngôn đã về với Chúa
/ 560 / Ai Tín
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con kính báo: Cha cố GIUSE MARIA NGUYỄN KIM NGÔN Sinh ngày 09/07/1925, tại Thạch Bi, Giáo Phận Bùi Chu Chịu chức linh mục ngày 04/08/1956 tại nhà thờ Huyện Sỹ, Sài Gòn. 1956 – 1957 :  phó xứ Dốc ...
Bà cố Maria Đinh Thị Tươi đã về với Chúa
Bà cố Maria Đinh Thị Tươi đã về với Chúa
/ 346 / Ai Tín
Trong tình hiệp thông, chúng con kính báo:                        Bà cố Maria Đinh Thị Tươi,  Thân mẫu của Cha Đaminh Đinh Viết Tiên OP., Trưởng Ban Tu sỹ Giáo phận, đã ...