Giáo phận Xuân Lộc


65. H. - Tôn thờ Thánh Thể cao quý ra sao?

T. - Thánh Giám mục Anphongsô dạy: “Trong số các việc đạo đức thì việc tôn thờ Thánh Thể là cao cả nhất sau các Bí tích, là việc       Thiên Chúa yêu thích nhất và đem lại nhiều lợi ích nhất cho chúng ta”.

Thứ Năm tuần 9 TN
Thứ Năm Lời Chúa: Mc 12,28-34 28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ...
Thánh Lễ Khởi Đầu Sứ Vụ của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo
Vào lúc 08h30 sáng ngày 31/05/2016, Lễ Đức Mẹ đi viếng Bà Êlisabeth cũng là ngày đáng ghi nhớ với Giáo phận Xuân Lộc, đặc biệt với Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Ngày khởi đầu sứ vụ mục tử chấp chánh Giáo phận Xuân Lộc. Như chúng ta đã biết, ngày ...
Lời cầu nguyện giúp duy trì đức tin và sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa
Lời cầu nguyện gíúp duy tri đức tin và cho chúng ta sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa Lời cầu nguyện gíúp duy tri đức tin và cho chúng ta sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu dậy chúng ta phải cầu nguyện ...
Ban Mục Vụ Giới Trẻ
Trước hoàn cảnh mới của đất nước, nhất là khi các hội đoàn ‘Công giáo tiến hành’ chưa được chính thức hoạt động, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã quy tụ các tín hữu thành các giới: Giới cao niên, Giới Gia trưởng, Giới Hiền mẫu, Giới trẻ, Giới Thiếu ...
Khôi Bình
HỘI KHÔI BÌNH 1.      LINH ĐẠO KHÔI BÌNH Linh đạo Khôi Bình do Cha Thánh Ađôn Khôi Bình (linh mục người Đức, Adolph Kolping: 1813 – 1865), sáng lập vào năm 1846 nhằm giúp các tín hữu tại thế nên thánh bằng cách thể hiện ...
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày Thánh Hóa Các Linh Mục
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NGÀY THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC (03.6.2016)   Anh chị em thân mến,    Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã mở rộng Trái Tim để tuôn đổ lòng thương xót của Chúa trên nhân loại tội lỗi và khơi nguồn các bí tích cứu ...